Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
electric razor


noun
a razor powered by an electric motor (Freq. 2)
Syn:
shaver, electric shaver
Derivationally related forms:
shave (for: shaver)
Hypernyms:
razor

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "electric razor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.