Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
cycle on


verb
come to the starting point of a cycle
Hypernyms:
cycle
Verb Frames:
- Something ----s


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.