Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
correctness


noun
1. conformity to fact or truth (Freq. 2)
Syn:
rightness
Ant:
wrongness (for: rightness), incorrectness
Derivationally related forms:
right (for: rightness), correct
Hypernyms:
quality
Attrubites:
correct, right, incorrect, wrong
2. the quality of conformity to social expectations
Ant:
incorrectness
Derivationally related forms:
correct
Hypernyms:
propriety, properness, correctitude
Hyponyms:
faultlessness, impeccability, political correctness, political correctitude

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "correctness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.