Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
ball carrier


noun
(football) the player who is carrying (and trying to advance) the ball on an offensive play
Syn:
runner
Topics:
football, football game
Hypernyms:
football player, footballer
Hyponyms:
passer, forward passer, rusher


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.