Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
awning deck


noun
a deck at the top of a passenger ship
Syn:
hurricane deck, hurricane roof, promenade deck
Hypernyms:
deck
Part Holonyms:
passenger ship


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.