Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
adventurousness


noun
the trait of being adventurous
Syn:
venturesomeness
Derivationally related forms:
venturesome (for: venturesomeness), adventurous
Hypernyms:
boldness, daring, hardiness, hardihood


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.