Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Washingtonian


I - noun
1. a native or resident of the city of Washington
Hypernyms:
American
2. a native or resident of the state of Washington
Hypernyms:
American

II - adjective
1. of or relating to or in the manner of George Washington
Pertains to noun:
Washington
Derivationally related forms:
Washington
2. of or relating to the people who run the federal government
- Washingtonian politics as usual
Pertains to noun:
Washington
Derivationally related forms:
Washington
3. of or relating to the capital of the United States
- Washingtonian museums
Pertains to noun:
Washington
Derivationally related forms:
Washington
4. of or relating to or in the state of Washington
Pertains to noun:
Washington
Derivationally related forms:
Washington


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.