Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Trachinotus falcatus


noun
large game fish;
found in waters of the West Indies
Syn:
permit
Hypernyms:
pompano


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.