Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Tigris River


noun
an Asian river;
a tributary of the Euphrates River
Syn:
Tigris
Instance Hypernyms:
river
Part Holonyms:
Turkey, Republic of Turkey, Syria, Syrian Arab Republic, Iraq,
Republic of Iraq, Al-Iraq, Irak


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.