Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Tagus River


noun
a European river;
flows into the North Atlantic
Syn:
Tagus
Instance Hypernyms:
river
Part Holonyms:
Spain, Kingdom of Spain, Espana, Portugal, Portuguese Republic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.