Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Snellen


noun
Dutch ophthalmologist who introduced the Snellen chart to study visual acuity (1834-1908)
Syn:
Hermann Snellen
Instance Hypernyms:
ophthalmologist, eye doctor, oculist


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.