Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Sitta


noun
type genus of the Sittidae
Syn:
genus Sitta
Hypernyms:
bird genus
Member Holonyms:
Sittidae, family Sittidae
Member Meronyms:
European nuthatch, Sitta europaea, red-breasted nuthatch, Sitta canadensis, white-breasted nuthatch, Sitta carolinensis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.