Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Shankar


noun
Indian sitar player who popularized classical Indian music in the West (born in 1920)
Syn:
Ravi Shankar
Instance Hypernyms:
sitar player


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.