Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Salvia divinorum


noun
an herb from Oaxaca that has a powerful hallucinogenic effect;
the active ingredient is salvinorin
Syn:
Mexican mint
Hypernyms:
sage, salvia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.