Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Pisum


noun
small genus of variable annual Eurasian vines: peas
Syn:
genus Pisum
Hypernyms:
rosid dicot genus
Member Holonyms:
Papilionoideae, subfamily Papilionoideae
Member Meronyms:
pea, pea plant, garden pea, garden pea plant, common pea, Pisum sativum


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.