Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Nigella damascena


noun
European garden plant having finely cut leaves and white or pale blue flowers
Syn:
love-in-a-mist
Hypernyms:
nigella


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.