Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Iraqi Kurdistan


noun
the part of Kurdistan that is in northwestern Iraq
Instance Hypernyms:
geographical area, geographic area, geographical region, geographic region
Part Holonyms:
Kurdistan, Iraq, Republic of Iraq, Al-Iraq, Irak


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.