Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Foeniculum dulce


noun
grown especially for its edible aromatic bulbous stem base
Syn:
Florence fennel, Foeniculum vulgare dulce
Hypernyms:
fennel
Part Meronyms:
fennel, Florence fennel, finocchio


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.