Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Capitol


noun
the government building in Washington where the United States Senate and the House of Representatives meet
Syn:
Capitol Building
Instance Hypernyms:
government building
Part Holonyms:
Washington, Washington D.C., American capital, capital of the United States


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.