Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Basra


noun
the second largest city in Iraq;
an oil port in southern Iraq
Syn:
Basia
Instance Hypernyms:
city, metropolis, urban center, port
Part Holonyms:
Iraq, Republic of Iraq, Al-Iraq, Irak


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.