Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Assyria


noun
an ancient kingdom in northern Mesopotamia which is in present-day Iraq
Members of this Region:
Ashur, Ashir, Ishtar, Mylitta, Nusku,
Ramman, Shamash
Instance Hypernyms:
geographical area, geographic area, geographical region, geographic region
Part Holonyms:
Mesopotamia, Iraq, Republic of Iraq, Al-Iraq, Irak
Part Meronyms:
Assur, Asur, Ashur, Nineveh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.