Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Assur


noun
an ancient Assyrian city on the Tigris and traditional capital of Assyria;
just to the south of the modern city of Mosul in Iraq
Syn:
Asur, Ashur
Instance Hypernyms:
city, metropolis, urban center
Part Holonyms:
Assyria, Iraq, Republic of Iraq, Al-Iraq, Irak


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.