Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Appian Way


noun
an ancient Roman road in Italy extending south from Rome to Brindisi;
begun in 312 BC
Instance Hypernyms:
highway, main road
Part Holonyms:
Italy, Italian Republic, Italia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.