Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
American bison


noun
large shaggy-haired brown bison of North American plains
Syn:
American buffalo, buffalo, Bison bison
Hypernyms:
bison
Member Holonyms:
genus Bison
Part Meronyms:
buffalo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.