Chuyển bộ gõ


Từ điển tiếng Pháp - Larousse Multidico Dictionary
nier[1] (homonymes)


verbe intransitif
Retour à la définition

Formes conjuguées :
niaient
niais
adjectif et nom
niais
niais
adjectif et nom
niait
niais
adjectif et nom
nie
ni
conjonction
nid
nom masculin
nient
ni
conjonction
nid
nom masculin
nies
ni
conjonction
nid
nom masculin
.nier (homonymes)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.