Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
Communist China


noun
a communist nation that covers a vast territory in eastern Asia;
the most populous country in the world (Freq. 1)
Syn:
China, People's Republic of China, mainland China, Red China, PRC, Cathay
Members of this Region:
acupuncture, stylostixis, acupressure, G-Jo, shiatsu,
Chinese Revolution, yang, yin, feng shui, Chinese, Sino-Tibetan,
Sino-Tibetan language, Cultural Revolution, Great Proletarian Cultural Revolution, dim sum, fortune cookie, Chinese brown sauce,
brown sauce, egg foo yong, egg fu yung, egg roll, spring roll, Red Guard,
falun gong, Hangzhou, Hangchow, Yalu, Yalu River, Pei,
I. M. Pei, Ieoh Ming Pei, catty, cattie, qi, chi,
ch'i, ki
Instance Hypernyms:
Asian country, Asian nation
Part Holonyms:
Asia
Member Meronyms:
Chinese
Part Meronyms:
Chinese Wall, Great Wall, Great Wall of China, Manchuria, Beijing,
Peking, Peiping, capital of Red China, Chongqing, Chungking, Guangzhou,
Kuangchou, Kwangchow, Canton, Gansu, Kansu, Gansu province,
Hebei, Hopei, Hopeh, Hebei province, Hunan, Hunan province,
Szechwan, Sichuan, Szechuan, Szechwan province, Yunnan, Yunnan province,
Luda, Luta, Dalian, Talien, Dairen, Luoyang,
Loyang, Lushun, Port Arthur, Hangzhou, Hangchow, Nanchang,
Nan-chang, Nanning, Nan-ning, Nanjing, Nanking, Shanghai,
Shenyang, Mukden, Moukden, Fengtien, Taiyuan, Tangshan,
Tianjin, Tientsin, T'ien-ching, Grand Canal, Wuhan, Xian,
Sian, Singan, Changan, Hsian, Xinjiang, Sinkiang,
Xinjiang Uighur Autonomous Region, Inner Mongolia, Nei Monggol, Hong Kong, Gobi, Gobi Desert,
Taklimakan Desert, Taklamakan Desert, Amur, Amur River, Heilong Jiang, Heilong,
Bo Hai, Po Hai, Brahmaputra, Brahmaputra River, Gan Jiang, Kan River,
Huang He, Hwang Ho, Yellow River, Kunlun, Kunlan Shan, Kunlun Mountains,
Kuenlun, Kuenlun Mountains, Liaodong Peninsula, Liaodong Bandao, Mekong, Mekong River,
Nan Ling, Pamir Mountains, the Pamirs, Poyang, Tien Shan, Tyan Shan,
Chang Jiang, Changjiang, Chang, Yangtze, Yangtze River, Yangtze Kiang,
Zhu Jiang, Canton River, Chu Kiang, Pearl River


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.