Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 148 角 giác [5, 12] U+89DD
觝 để
di3
  1. Cùng nghĩa với chữ để húc, chạm.
  2. Giác để một trò chơi đời nhà Hán.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.