Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 93 牛 ngưu [5, 9] U+7274
牴 để
di3
  1. Húc, cùng ghì nhau (quần thảo).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.