Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
yeah
phó từ
vâng, ừyeah
[jeə]
phó từ
(cách phát âm không trịnh trọng của Yes) vâng; được; ừ; có
oh yeah
(dùng để tỏ ra mình không tin điều nghe nói) thế à
I'm going to meet the Prime Minister - Oh yeah? Very likely !
Tôi sẽ đi gặp Thủ tướng - Thế à? Rất có thể!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.