Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
impondérable


[impondérable]
tính từ
không trọng lượng
(nghĩa bóng) không lường được
Facteurs impondérables
những nhân tố không lường được
phản nghĩa Pondérable
danh từ giống đực
điều không lường được, yếu tố khó lường
Les impondérables de la politique
những yếu tố khó lường của chính trịGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.