Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
ii


adjective
being one more than one
- he received two messages
Syn:
two, 2
Similar to:
cardinal


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.