Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
identically
phó từ
tương tự nhau, y hệt nhauidentically
[ai'dentikəli]
phó từ
tương tự nhau, y hệt nhaumột cách đồng nhất


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.