Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hurt my feelings
hurt+my+feelings

[hurt my feelings]
saying && slang
make me feel sad, offend me
You hurt my feelings when you said I waddle like a duck.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.