Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Henry Louis Aaron


noun
United States professional baseball player who hit more home runs than Babe Ruth (born in 1934)
Syn:
Aaron, Hank Aaron
Instance Hypernyms:
ballplayer, baseball player


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.