Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
heat barrier


noun
a limit to high speed flight imposed by aerodynamic heating
Syn:
thermal barrier
Hypernyms:
limit, bound, boundary


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.