Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hổi


[hổi]
Steaming [hot].
Bát phổ còn nóng hổi
A steaming hot bowl of noodle soup.
Hôi hổi (láy).
Còn nóng hôi hổi
To be still steaming hot.Steaming [hot]
Bát phổ còn nóng hổi A steaming hot bowl of noodle soup
Hôi hổi (láy)
Còn nóng hôi hổi To be still steaming hot


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.