Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giao diện


[giao diện]
(tin học) interface
Giao diện phần mềm
Software interface
Ngôn ngữ dùng trên giao diện
Interface languageGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.