Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
giát


sommier; fonçailles
Giát lò-xo
sommier à ressort
Giát gỗ
fonçailles en planches
grille (de fourneau)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.