Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ghé qua


[ghé qua]
drop in; go via, stop off at, go by way ofGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.