Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Fremontodendron


noun
flannelbush
Syn:
genus Fremontodendron, Fremontia, genus Fremontia
Hypernyms:
dilleniid dicot genus
Member Holonyms:
Sterculiaceae, family Sterculiaceae, sterculia family
Member Meronyms:
flannelbush, flannel bush, California beauty


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.