Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
flowering maple


noun
an ornamental plant of the genus Abutilon having leaves that resemble maple leaves
Hypernyms:
ornamental
Member Holonyms:
Abutilon, genus Abutilon


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.