Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
fettuccini


noun
pasta in flat strips wider than linguine
Syn:
fettuccine
Hypernyms:
pasta, alimentary paste
Hyponyms:
fettuccine Alfredo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.