Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Felis pardalis


noun
nocturnal wildcat of Central America and South America having a dark-spotted buff-brown coat
Syn:
ocelot, panther cat
Hypernyms:
wildcat
Member Holonyms:
Felis, genus Felis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.