Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
everlastingly
phó từ
liên miên, không ngớteverlastingly
['evə'lɑ:stiηli]
phó từ
liên miên, không ngớt
your mother complains about you everlastingly
mẹ anh không ngớt lời than phiền về anhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.