Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
European wood mouse


noun
nocturnal yellowish-brown mouse inhabiting woods and fields and gardens
Syn:
Apodemus sylvaticus
Hypernyms:
field mouse, fieldmouse
Member Holonyms:
Apodemus, genus Apodemus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.