Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
English horn

English+horn


English horn

An English horn is a woodwind instrument.

['iηgli∫hɔ:n]
danh từ
(âm nhạc) ô-boa an-tôGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.