Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Emile Durkheim


noun
French sociologist and first professor of sociology at the Sorbonne (1858-1917)
Syn:
Durkheim
Instance Hypernyms:
sociologist


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.