Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elephant fish

elephant+fish
['elifənt,fish]
danh từ
(động vật) cá quái bạcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.