Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Cynipidae


noun
a family of Hymenoptera
Syn:
family Cynipidae
Hypernyms:
arthropod family
Member Holonyms:
Hymenoptera, order Hymenoptera
Member Meronyms:
gall wasp, gallfly, cynipid wasp, cynipid gall wasp, Cynips,
genus Cynips, Amphibolips, genus Amphibolips, Andricus, genus Andricus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.