Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
crêper


[crêper]
ngoại động từ
uốn bồng, chải bồng (tóc)
Des cheveux crêpés
tóc uốn bồng
tạo mặt kếp (cho vải)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.